Fredags Archer Slot stickers

Så många utskottsmöten har Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Peter Lundgren bemödat sig att delta i, enligt en undersökning från nyhetssajten Europaportalen. Särskilt eftersom det inte finns några krav på att redovisa vart pengarna sedan tar vägen. Eller om inte: i alla fall orka logga in på de digitala möten som ersatt de fysiska den senaste tiden. Så som den makten nu är — det folkvalda EU-parlamentet är ökänt långsamt och svagt i relation till kommissionen och rådet. Låt oss vara ärliga: andelen utskottsmöten som svenska parlamentariker deltar i är knappast ett ämne som skapar klickbomber vare sig på europaportalen. Makthavarna måste få så mycket betalt att de inte ser sig nödgade att använda just makten för att berika sig på något annat sätt.

Godhetsnetto noll

Fåne Widman L Anf. Jag vill begynna med att yrka bifall till förbehåll 2. Den handlar om inriktningen bruten försvarspolitiken.