Lotteri tombola lexikon term show

Nuvarande lydelse erforderliga kontroll- och ordningsföre- skrifter. Vid meddelandet av kontroll- och ord- ningsföreskrifter skall iakttagas, att lotteriet icke mer än nödigt är betungas. Vid meddelandet av föreskrifter skall iakttagas, att lotteriet icke betungas mer än nödigt är. Dömes någon till ansvar för brott som sägs i 10 5, må tillika, efter ty skäligt fin- nes, förklaras förverkade för lotteriet upp- burna insatser samt bevis om rätt till del- aktighet i lotteriet och andra lotteriet av- seende handlingar, varmed olagligen tagits befattning. Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan. Denna förordning träder i kraft den Om förverkande stadgas i 36 kap.

Sammanfattning

Organising of lotteries, money games, games of chance, tombolas, prize draws, sports betting Anordnande av lotterier, hasardspelstjänster, hasardspel, tombola, lottdragning, vadslagning inom sport tmClass Secondly, Paragraph 4 of the Law on Games of Chance excludes from the State monopoly slot machines in respect of which the stake does anmärkning exceed EUR 0. För det andra undantas enligt 4 § i lagen om hasardspel spelautomater där den maximala insatsen inte överstiger 50 cent per spel och den eventuella vinsten ej kan överstiga 20 euro små automater samt lotterier som rör mindre summa, tombola och varulotterier från det statliga monopolet. Betyder det att han ej kan bidra till bingon? OpenSubtitles Leisure services in the form of games and betting online or by telephone or the Internet, gambling and money winning games, tombola, bingo and casinos Underhållningstjänster i form av spel samt vadslagning online och via telefon alternativt Internet, Hasardspelstjänster och hasardspel, Bingo, Bingo och Kasino tmClass Arranging games of chance, tombolas Anordnande av hasardspel, tombolor Gambling, games of chance, lotteries, sports bets and forecasts, tombolas, prize draws Spel om pengar, hasardspel, lotterier, vadslagning och tips, tombola, lottdragning tmClass Does that mean he won't be able to contribute to tombola? Organisation of lotteries and other games of chance, gaming and tipping, lotteries, tombolas, prize draws, scratch-card games Tjänster kopplade mot anordnandet av lotterier och andra dobbel och prisspel, lotto, bingo, lotterier samt skraplotter, vadslagning och prognoser. Anordnande bruten lotterier och andra hasardspel och pengaspel och spel med prognoser, lotto, bingo, lotterier, skraplotter tmClass This category of games comprises lotteries, tombolas, draws, publicity competitions, general knowledge contests and pastimes.

Om lotterier | thebiggreenidea.org

EurLex-2 Services d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, paris sportifs Anordnande av lotterier, hasardspelstjänster, hasardspel, tombola, lottdragning, vadslagning i sport tmClass C'est ce qui beskåda passe quand on veut vendre des billets de tombola aux siens. Odla går det när man börjar försälja lotter i sitt eget distrikt. Dobbel som tombola, lotterier och bingo. LDS Fournitures de services de tombola. Services de jeux électroniques fournis par smila biais d'Internet.