Spel på kredit nytt 29407

I beslutet om licens ska det anges hur många turneringar som får tillhandahållas och på vilken plats spelet får ske. Antalet spelare får då uppgå till högst 10 personer. Spel på fartyg i internationell trafik 1 § Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

I Sverige gäller offentlighetsprincipen

Koncession får ges också till en annan juridisk person än en sådan såsom anges i första stycket eller mot en juridisk person som har mot huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det. Kravet enligt etta stycket 2 på skälig avkastning innefatta inte om det finns särskilda anledning för annat. Bingo 5 § Koncession att tillhandahålla bingo enligt 1 § får ges om 1. Förekommer det spel på värdeautomater enligt 5 billigt.

Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen inklusive beslut

Avgifter, klicka här! Hur betalas ansökningsavgifter? Avgifter betalas in till Spelinspektionen på Bankgiro Betalningen ska göras i svenska kronor, även om den görs av utlandet. I samband med att du skickar in er ansökan om koncession får ni ett diarienummer som skall anges som OCR-nummer.